16346


Sterownik – błąd ROM

  • wadliwy

Prawdopodobne przyczyny:

Uszkodzony moduł sterujący.
– Błąd sumy kontrolnej
– Zainstalowane nieprawidłowe oprogramowanie

Możliwe rozwiązania:

– Sprawdzić, i/lub poprawić kodowanie i adaptacje modułu sterującego.
– Sprawdzić, i/lub zaktualizować oprogramowanie modułu sterującego.
– Wymienić moduł sterujący.

 

Błąd może dotyczyć różnych problemów i modułów, dlatego sugerujemy aby opisywać problem indywidualnie na naszym forum.