00591


 

Wyłącznik E24 zapięcia pasa po stronie kierowcy. Niezdefiniowany stan włączenia. Zwarcie z masą. Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus.