00592


 

Wyłącznik E25 zapięcia pasa po stronie pasażera. Niezdefiniowany stan włączenia. Zwarcie z masą. Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus.