Zwarcie z plus

Może oznaczać zwarcie z potencjałem plus.

Jednak należy interpretować jako napięcie wyższe od założonego jako normalna praca.


 

Przykład:

zakres pracy czujnika wynosi 0,7V w pozycji minimalnej do 3,6V przy maksymalnej pozycji

wartość poniżej 0,7V będzie interpretowana jako „zwarcie z masą

 

wartość powyżej 3,6V będzie interpretowana jako „zwarcie z potencjałem plus”