P1654 18062 005716


 

Odczytać pamięć usterek komputera sterującego zestawem wskaźników (licznika).

 


 

Zapisanego błędu nie należy interpretować jako usterki a jako  informacje iż istotny (w sensie działania sterownika w którym został zapisany) błąd został zapisany w sterowniku zestawu wskaźników. Należy odczytać błędy w zestawie wskaźników, usunąć usterkę i dopiero wykasować pamięć błędów najpierw w zestawie wskaźników a następnie w sterowniku w którym był zapisany (np. sterownik silnika czy klimatyzacji)