P1554 17962


 

Jednostka J388 sterująca przepustnicą, niespełnione warunki nastaw podstawowych*. *W przypadku tej usterki komputer sterujący pracą silnika włączy lampkę sygnalizacyjną EPC w zestawie wskaźników tablicy przyrządów.