P1388 17796

Uszkodzony komputer sterujący systemu E-Gas*.
*W przypadku tej usterki komputer sterujący pracą silnika włącza lampkę sygnalizacyjną EPC.