P1165 17573


 

Zespół 1; adaptacja mieszanki; zakres 1: przekroczona granica mieszanki bogatej.

 

  • Dolna wartość skrajna przekroczona.