P0442 16826 001090


 

Układ odpowietrzania zbiornika paliwa: rozpoznana mała nieszczelność.

 

  • Górna wartość skrajna przekroczona.