01598


 

Napięcie akumulatora jazdy.

 

  • Dolna wartość skrajna przekroczona.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.
  • Za niski sygnał.
  • Niezrozumiały sygnał.