01426


 

W module kierownicy:

Zespół obsługi w kole kierownicy.

 

  • Brak sygnału.
  • Brak komunikacji.
  • Niedopuszczalna wartość sygnału.
  • Wadliwy.

 

W module alarmu:

Czujnik ultradźwięków alarmu (G209).

 

  • Brak sygnału.
  • Brak komunikacji.
  • Niedopuszczalna wartość sygnału.
  • Wadliwy.