012371 P3053


 

Sterowanie rozrusznika; komunikat zwrotny zacisku 50

 

  • zwarcie z masą / przerwa
  • Dolna wartość skrajna przekroczona