01222


 

Czujnik zderzenia G180 bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera. Zwarcie z plusem. Zwarcie z masą. Uszkodzony. Niezdefiniowany stan włączenia.