01218


 

Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona pasażera (N200).

 

  • Oporność za mała.
  • Oporność za duża.
  • Zwarcie z masą.
  • Zwarcie z plusem.
  • Dolna wartość skrajna przekroczona.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.