008567 P2177


 

Zespół 1  pomiar paliwa: system za ubogi od poziomu obrotów biegu jałowego

  •   Górna wartość skrajna przekroczona