00810


 

Czujnik 1/2 ciśnienia w układzie hamowania.

 

Czujnik 1 G201 ciśnienia w układzie hamowania.

 

Czujnik 2 G214 ciśnienia w układzie hamowania.

 

  • Niezrozumiały sygnał.
  • Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja.