00445


Utrata środka chłodniczego.


 

Możliwe przyczyny:

  • Utrata czynnika chłodniczego.
  • Nieszczelność układu klimatyzacji.
  • Brak lub zakłucenie sygnału czujnika ciśnienia.
  • Nieprawidłowe kodowanie.

 

Uwaga!

Najczęstszą przyczyną jest niewielki wyciek czynnika chłodniczego, jednak należy sprawdzić w blokach pomiarowych odczyty z czujników odpowiedzialnych za kontrolę czynnika (głównie ciśnienie i temperatura czynnika) Dodatkowo w VW Touareg sprawdzić kodowanie.