Sporadyczny

Oznacza najczęściej, że błąd występował w trakcie eksploatacji auta a nie występuje w tym momencie.

Uwaga: W niektórych systemach po wykasowaniu usterki bez jej naprawy pojawia się info „sporadyczny” pomimo, że występuje cały czas.