P1653 18061 005715


 

Odczytać pamięć usterek komputera sterującego systemem ABS.

 

  • Dolna wartość skrajna przekroczona.