P1606 18014


 

Nieprawidłowy przepływ informacji i wymagany moment obrotowy silnika z komputera sterującego ABS, usterka elektryczna w obwodzie prądowym.

– sprawdzić magistralę danych