P1360 17768


Sterowanie układem zapłonowym, cylinder 2, zwarcie z masą.


  • Układ sterow. zapłonem dla cylindra 2 wytwarza napięcie zapłonu dla cyl. 2 i 3, jeśli zamontowana jest podwójna cewka zapł. z rozdzielaczem wysokiego napięcia. W tej parze cyl. zostaje zawsze wytworzona równocześnie iskra zapłonowa dla obydwu cylindrów. Jeden z cylindrów znajduje się blisko suwu pracy, a drugi jest w suwie wydechu.