P1016 17424 5380


 

Zawór klapy obejścia filtra powietrza (N275).

 

  • Przerwa w obwodzie.
  • Brak sygnału.
  • Brak komunikacji.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.