P0688 001672 17072


 

Obwód obciążeniowy przekaźnika zasilającego ECM (J271).

 

  • Przerwa w obwodzie.
  • Dolna wartość skrajna przekroczona.