P0605 16989


 

Uszkodzony komputer sterujący.

  • ROM test error

Wyjaśnienie 

 


 

Wyjaśnienie

 

Co pod pojęciem „komputer sterujący silnika-uszkodzenie” może się kryć?

 

 – Niesprawny sterownik lub problemy w jego zasilaniu.

  • Najczęstszą przyczyną sporadycznego występowania takiej usterki są problemy z akumulatorem, ewentualnie spadki napięć w instalacji zasilającej sterownik. Z tego powodu najpierw należy sprawdzić napięcie zasilające dany sterownik, najlepiej podczas rozruchu. Prawidłowa wartość nie powinna być niższa niż 10V

Jeśli napięcie jest niższe to próby czy też samo uruchamianie silnika może spowodować trwałe uszkodzenie sterownika. W autach z grupy volkswagena nie zdarza się to zbyt często ale jednak bywa…

W niektórych modelach w momencie gdy podczas rozruchu napięcie w instalacji samochodu spada poniżej 10V możemy usłyszeć trzykrotny komunikat dźwiękowy. Jest to sygnał zgłaszany przez system ABS o zbyt niskim napieciu zasilania.

  •   Możliwe też iż sterownik jest już wadliwy, wtedy nie pozostaje nic innego jak go wymienić lub naprawić.

 – Jeśli nie widać innych objawów to samo występowanie takiej usterki w pamięci sterownika z reguły nie powoduje żadnych skutków, jednak usterka powinna zostać jak najszybciej zlokalizowana aby nie nastąpiło trwałe zniszczenie sterownika.

 

  • Należy dodać, że nawet jeśli błąd występuje w innym sterowniku niż silnika to pomiaru jego zasilania należy również dokonywać podczas rozruchu silnika.