P0456 16840 001110 10530


 

System odpowietrzenia zbiornika paliwa.

 

  • Rozpoznano niewielką nieszczelność.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.