P0401 16785 001025 7337 4807 23871


 

Układ recyrkulacji spalin:

  • Natężenie przepływu za małe.

 

  • Dolna wartość skrajna przekroczona.

 


Najczęstsze przyczyny:

 

  •  Niedrożny (zapchany) układ recyrkulacji spalin (EGR)
  • Zawór recyrkulacji spalin (EGR) zablokowany uszkodzony lub niedrożny.
  • Okablowanie elektryczne i/lub złącza zaworu recyrkulacji spalin (EGR)
  • Przewody podciśnieniowe układu recyrkulacji spalin (EGR) (niedrożne lub nieszczelne)