P0303 16687 000771 4060


 

Cylinder 3: rozpoznano brak spalania (wypadanie zapłonów).

 

  • Niezrozumiały sygnał.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.
  • Usterka w obwodzie elektrycznym.