P0245 000581 2984


 

Zawór elektromagnet (A) regulacji ciśnienia doładowania (N75)

  • Zwarcie z masą.
  • Dolna wartość skrajna przekroczona.