P0011 16395 000017


 

Rząd cylindrów 1, przestawienie opóźniające otwarcie zaworów, wymagana wartość nie została osiągnięta.

 

  • Brak sygnału.
  • Brak komunikacji.
  • Dolna wartość skrajna przekroczona.