Niedopuszczalna wartość sygnału

Wartość sygnału z czujnika lub innego sterownika poza założoną tolerancją normalnej pracy.

W praktyce nie musi oznaczać od razu 100% uszkodzenia elementu a jedynie sugeruje zakłócenie. W interpretacji należy wziąć pod uwagę zależność od innych czujników i podzespołów i rozważyć ich wpływ.