ABS

Układ ABS w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia aktywnego bezpieczeństwa jazdy. Zapobiega on zablokowaniu kół podczas hamowania zainicjowanego przez kierowcę.
W stosunku do samochodów bez układu ABS w przypadku pełnego hamowania na śliskiej nawierzchni pozostaje zachowana możliwość kierowania samochodem, ponieważ koła pozostają niezablokowane.
Jeżeli podczas hamowania prędkość obrotowa jednego z kół staje się mniejsza, niż wynika to z prędkości jazdy (tzn. koło to zaczyna się blokować), w kole tym zmniejszane jest ciśnienie hamowania. Przebieg tej regulacji można odczuć jako pulsowanie pedału hamulca, powiązane z odgłosem pracy układu ABS. Dzięki temu kierowca wie, że występuje tendencja do blokowania kół (zakres regulacji ABS). Aby ABS mógł optymalnie regulować siłę hamowania, w dalszym ciągu należy naciskać na pedał hamulca. Gdy dochodzi do zadziałania ABS, natychmiast dopasować prędkość jazdy do warunków przyczepności i warunków ruchu drogowego.
Układ ABS nie zapewnia skrócenia drogi hamowania w każdych okolicznościach. Na przykład podczas hamowania na drodze żwirowej lub pokrytej świeżym śniegiem droga hamowania może być nieco dłuższa.