18081 005747 P1673


 

Sygnał prędkości:

  • błędna informacja z komputera sterującego ABS

 


 

Sposób postępowania:

W przypadku występowania tego błędu należy w pierwszej kolejności odczytać pamięć usterek systemu ABS Jeśli w sterowniku ABS są zapamiętane usterki to należy najpierw je usunąć a następnie wykasować pamięć usterek we wszystkich sterownikach.

 

Następnie wykonać jazdę próbną i ponownie odczytać pamięć usterek wszystkich systemów.

W sytuacji gdy w ABSie nie ma usterek a inne systemy rejestrują błąd 18081 P1673 należy sprawdzić czy wersje oprogramowania są zgodne z przyporządkowaniem.