01717


 

Sterowanie układem GRA utrzymywania prędkości jazdy zapisanie/zmniejszanie. Zwarcie z masą. Zwarcie z potencjałem plus. Przerwa w przewodach.