01539


 

Światła nieustawione (niewyregulowane).

Należy przeprowadzić procedurę ustawienia świateł.

 

  • Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja.