01464


 

Czujnik 1 ciśnienia w układzie hamowania G201 i przyspieszenia poprzecznego G200.

  • Napięcie zasilania. 


  • Jeżeli usterka ta została rozpoznana przez diagnozę własną, to nie zostanie rozróżniona pomiędzy napięciem zasilania czujnika G201 ciśnienia w układzie hamowania a napięciem zasilania czujnika G200 przyspieszenia poprzecznego. Obydwa te elementy i związane z nimi połączenia przewodów powinny zostać wówczas sprawdzone.