01408

 


 

Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia

  • Dolna wartość skrajna przekroczona

 


 

Urządzenie (najczęściej dodatkowe ogrzewanie) zostało wyłączone z powodu zbyt niskiego napiecia zasilania.

W przypadku ogrzewania pomocniczego wyłączenie to ogranicza dalsze rozładowywanie akumulatora co przy długo działającym dogrzewaczu mogło by skutkować brakiem możliwości uruchomienia silnika.

W niektórych urządzeniach wyłączenie spowodowane może być też ochroną przed jego uszkodzeniem.