01365


 

Wyłącznik wewnętrznego blokowania i odblokowywania po stronie kierowcy, wewnątrz. Zwarcie z masą*. *Usterka zostaje wykazana po naciśnięciu i przytrzymaniu dłużej niż 5 minut.