01332


 

Komputer J387 sterujący drzwiami po stronie pasażera.

 

  • Uszkodzony.
  • Brak komunikacji.
  • Za wysokie napięcie zasilania.
  • Za małe napięcie zasilania.
  • Brak sygnału.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.
  • Dolna wartość skrajna przekroczona.