01331


 

Komputer sterujący drzwiami po stronie kierowcy (J386).

 

  • Uszkodzony.
  • Brak sygnału.
  • Brak komunikacji.
  • Za wysokie napięcie zasilania.
  • Za małe napięcie zasilania.
  • W jednoprzewodowym trybie pracy.
  • Górna wartość skrajna przekroczona.
  • Dolna wartość skrajna przekroczona.