01314


 

Komputer sterujący silnikiem.

  • Brak sygnału.
  • Niezrozumiały sygnał.
  • Brak komunikacji.
  • Odczytać pamięć usterek. (w sterowniku silnika).