012408 P3078

 


 

 

012408 – Kontrola przepustnicy: Przepływ powietrza na biegu jałowym zbyt niski.
P3078 – Przekroczony dolny limit