01228


 

Wyłącznik (E224) do odłączania poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera.

  • Niezdefiniowany stan włączenia.
  • Zwarcie.
  • Przerwa.