01181Inicjacja: przyuczenie tylko 2 kluczyków.


Przy pierwszym elektronicznym dopasowaniu należy włączyć zapłon kluczykiem trzy razy na dłużej niż 1 sekundę. Przy pierwszym elektronicznym dopasowaniu wykonane zostają zawsze tylko dwa kluczyki.