01032


 
 
 Zablokowanie przycisku kluczyka centralnego zamka po stronie pasażera. Niedopuszczalna wartość sygnału. Zwarcie z masą*. *Usterka zostaje wykazana po naciśnięciu i przytrzymaniu dłużej niż 5 minut.