00907


 

Interwencja układu zarządzania obciążeniem.

 


Błąd oznacza iż system zarządzania energią interweniował z powodu zbyt dużego poboru pradu w stosunku do wydolności akumulatora. Brak takiej interwencji przyspieszyłby problemy z uruchomieniem silnika.