008584 P2188


 

Zespół 1; system pomiaru paliwa: system za bogaty na biegu jałowym

 

  • Dolna wartość skrajna przekroczona – Sporadyczny
  • system za bogaty na biegu jałowym