00854


 

Wyjście wyświetlacza radia w tablicy przyrządów.

  • Brak komunikacji.


  • Podczas diagnozy własnej usterka nie zostaje rozpoznana mimo, że po jej usunięciu nadal istnieje. Z tego względu po każdorazowym usunięciu usterki i skasowaniu pamięci usterek musi zostać bezwzględnie przeprowadzone sprawdzanie działania drugiego wyświetlacza, łącznie z ponownym odczytaniem pamięci usterek.