00671

 


Przełącznik E45 układu GRA utrzymywania prędkości jazdy. Niezdefiniowane położenie przełącznika.