00628


 

Kontrola wielkości nastawczej. Niedopuszczalna wartość sygnału. Przerwa lub zwarcie z masą. Zwarcie z potencjałem plus.