00282


 

Nastawnik V60* przepustnicy.

Zwarcie z masą, zwarcie z potencjałem plus, otwarte wejście.

*Nastawnik przepustnicy V60 jest podzespołem jednostki J338 sterującej klapą przepustnicy.